Политика за поверителност

ThatCasinoBonus.com/bg/ се ангажира да защитава поверителността ви и разбираме, че искате да запазите информацията си поверителна, сигурна и дискретна. Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви помогне да решите дали да използвате Услугата и по какъв начин, и описва как събираме, съхраняваме и използваме информацията за лицата, които използват Услугата.

Използвайки този сайт и/или нашите услуги, Вие се съгласявате с обработката на Вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

Определения

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват с Лични данни или с набори от Лични данни.
Субект на данни – физическо лице, чиито Лични данни се обработват.
Дете – физическо лице на възраст под 16 години.
Ние/нас (с главни букви или не) – ThatCasinoBonus.com/bg/

Принципи за защита на данните

Обещаваме да спазваме следните принципи за защита на данните:

Обработката е законосъобразна, справедлива и прозрачна. Нашите дейности по обработване имат законни основания. Винаги вземаме предвид Вашите права, преди да започнем да обработваме Лични данни. При поискване ще ви предоставим информация относно Обработката.
Обработването е ограничено до целта. Нашите дейности по Обработване отговарят на целта, за която са събрани Личните данни.
Обработката се извършва с минимално количество данни. Събираме и обработваме само минималното количество Лични данни, необходими за всяка цел.
Обработката е ограничена с определен период от време. Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг период от време, отколкото е необходимо.
Ще направим всичко възможно, за да гарантираме точността на данните.
Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.
Права на субекта на данни

Субектът на данни има следните права:

Право на информация – това означава, че имате право да знаете дали се обработват Ваши лични данни; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.
Право на достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от/за вас. Това включва правото ви да поискате и да получите копие от събраните Лични данни.
Право на коригиране – което означава, че имате право да поискате коригиране или изтриване на Вашите Лични данни, които са неточни или непълни.
Право на изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате Личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите регистри.
Право на ограничаване на обработката – което означава, че когато се прилагат определени условия, имате право да ограничите обработката на Вашите Лични данни.
Право на възражение срещу обработката – което означава, че в определени случаи имате право да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни, например в случай на директен маркетинг.
Право на възражение срещу автоматизирано обработване – което означава, че имате право да възразите срещу автоматизирано обработване, включително профилиране; и да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване. Това право можете да упражните винаги, когато има резултат от профилирането, който поражда правни последици, отнасящи се до Вас или значително Ви засягащи.
Право на преносимост на данните – имате право да получите Личните си данни в машинночетим формат или, ако това е осъществимо, като директно прехвърляне от един Обработващ на друг.
Право на подаване на жалба – в случай че откажем да удовлетворим Вашето искане съгласно Правата на достъп, ще Ви предоставим причина за това. Ако не сте доволни от начина, по който е било обработено искането ви, моля, свържете се с нас.
Право на помощ от надзорен орган – това означава, че имате право на помощ от надзорен орган и право на други правни средства за защита, като например предявяване на иск за обезщетение за вреди.
Право на оттегляне на съгласието – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработване на Вашите Лични данни.
За да получите достъп до или да изтриете данните, съхранявани за вас, моля, посетете нашата страница Инструменти за защита на личните данни.

Данни, които събираме

Информация, която сте ни предоставили
Това може да са Вашият имейл адрес, име и парола – основно информация, която е необходима за доставянето на продукт/услуга или за подобряване на клиентския Ви опит при нас. Запазваме информацията, която сте ни предоставили, за да можете да коментирате или да извършвате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например вашето име и адрес на електронна поща.

Автоматично събрана информация за вас

Това включва информация, която се съхранява автоматично от бисквитки и други инструменти за сесии. Например Вашият IP адрес и др. Тази информация се използва за подобряване на вашето потребителско преживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите действия могат да бъдат регистрирани.

Информация от нашите партньори

Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че те имат законово основание да споделят тази информация с нас. Това е или информация, която сте им предоставили директно, или такава, която те са събрали за вас на друго правно основание.

Публично достъпна информация

Възможно е да събираме информация за вас, която е публично достъпна.

Как използваме Вашите лични данни

Ние използваме Вашите Лични данни, за да:

 • да Ви предоставим нашата услуга. Това включва например регистриране на Вашия акаунт; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на промоционални артикули по Ваша заявка и комуникация с Вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с Вас; и уведомяване за промени във всички услуги.
 • подобряване на потребителското Ви преживяване;
 • изпълнение на задължение по закон или договор.

Ние използваме Вашите Лични данни на законни основания и/или с Вашето Съгласие.

На основание сключване на договор или изпълнение на договорни задължения, ние обработваме Вашите Лични данни за следните цели:

 • за да Ви идентифицираме;
 • за да Ви предоставим услуга или да Ви изпратим/предложим продукт;
 • за да комуникираме с цел продажба или фактуриране;

На основание легитимен интерес обработваме Вашите Лични данни за следните цели:

 • за да ви изпращаме персонализирани оферти* (от нас и/или от наши внимателно подбрани партньори);
 • да администрираме и анализираме нашата клиентска база (поведение и история на покупките), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на предлаганите/предоставените продукти/услуги;
 • за провеждане на въпросници относно удовлетвореността на клиентите;
 • Доколкото не сте ни информирали за друго, ние считаме, че предлагането на продукти/услуги, които са сходни или еднакви с историята на покупките/поведението на сърфиране, е наш легитимен интерес.

С Вашето съгласие обработваме Вашите лични данни за следните цели:

за да ви изпращаме бюлетини и предложения за кампании (от нас и/или от внимателно подбрани партньори);
за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;
Обработваме Вашите Лични данни, за да изпълним задължение, произтичащо от закона, и/или да използваме Вашите Лични данни за предвидените от закона възможности. Запазваме си правото да анонимизираме събраните Лични данни и да използваме всички такива данни. Ще използваме данни извън обхвата на настоящата Политика само когато те са анонимизирани. Запазваме информацията за фактуриране и друга информация, събрана за Вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона.

Възможно е да обработваме Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са били събрани данните. За тази цел ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на Личните данни е подходяща за допълнителна обработка;
 • допълнителното обработване няма да навреди на Вашите интереси и ще има подходящи предпазни мерки за Обработката.
 • Ще Ви информираме за всяко по-нататъшно Обработване и цели.

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани в дестинация извън Европейското икономическо пространство (“ЕИП”). С предоставянето на Вашите лични данни Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхраняване или обработване. Ние ще направим всичко възможно и ще предприемем всички разумни стъпки, за да гарантираме, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Кой друг може да има достъп до вашите лични данни
Ние не споделяме Вашите Лични данни с непознати лица. В някои случаи Лични данни за Вас се предоставят на наши доверени партньори, за да направят възможно предоставянето на услугата за Вас или да подобрят Вашето клиентско преживяване. Споделяме Вашите данни с:

Нашите партньори за обработка:

SITEGROUND , хостинг и архивиране на уеб сървъри
WordPress.org ( САЩ )
Свързани трети страни:

Нашият уебсайт включва функции за социални медии, като бутона “Харесвам” във Facebook, и джаджи, като бутона “Сподели това” или интерактивни минипрограми, които се изпълняват на нашия сайт. Тези Функции могат да събират Вашия IP адрес, коя страница посещавате на нашия сайт и могат да зададат бисквитка, за да позволят на Функцията да функционира правилно. Функциите на социалните медии и уиджетите се хостват от трета страна или се хостват директно на нашия сайт. Взаимодействието Ви с тези Функции се урежда от политиката за поверителност на компанията, която ги предоставя.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Предлагаме партньорски връзки и връзки за ваше ползване и справка на нашия сайт. По никакъв начин не носим отговорност за съдържанието на тези уебсайтове. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и не са свързани с нас. Ваша отговорност е да проверите тези политики и условия за ползване за информация, преди да предоставите каквито и да било лични данни на тези уебсайтове.

Как защитаваме вашите данни

Правим всичко възможно, за да запазим Вашите лични данни в безопасност. Използваме сигурни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS).

Наблюдаваме системите си за възможни уязвимости и атаки чрез следните платформи:

Shield Security ( WP плъгин ), Защитава нашия сайт от неоторизиран достъп и атаки, включително блокиране на злонамерени URL адреси, заявки и спам коментари, двуфакторно удостоверяване на достъпа на потребителите, защита от атаки с груба сила и защитна стена.
SSL сертификат, Comodo / Cpanel Inc ( САЩ )
Възможно е да извършите процес на регистрация, когато се регистрирате, за да използвате части от уебсайтовете. Това може да включва създаване на потребителско име, парола и/или друга идентификационна информация. Всички такива данни трябва да бъдат запазени в тайна от вас и не трябва да бъдат разкривани или споделяни с никого.

Когато разкриете някоя от тези подробности, вие носите пълна отговорност за всички дейности, предприети в случаите, когато те се използват.

Когато създавате парола, за да защитите профила си, трябва да изберете силна парола, което означава, че тя трябва да е дълга и да включва комбинация от букви и цифри с комбинация от главни букви.

Ние правим всичко възможно, за да запазим сигурността на информацията, която ни разкривате. Въпреки това не можем да гарантираме или да гарантираме сигурността на информацията, която ни изпращате.

Мерките за сигурност, които сме приложили, за да защитим информацията, предавана през нашия уебсайт или съхранявана в нашите системи, включват следното:

 • Използване на защитени сървъри;
 • Използване на защитни стени;
 • Използване на криптиране;
 • Контрол на физическия достъп в центровете за данни;
 • Контрол на достъпа до информация;
 • Използване на резервни системи;

Въпреки че правим всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Въпреки това обещаваме да уведомим съответните органи за нарушения на сигурността на данните. Ще ви уведомим и ако има заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да предотвратим пробиви в сигурността и да съдействаме на органите, ако такива пробиви възникнат.

Ако имате акаунт при нас, имайте предвид, че трябва да пазите в тайна потребителското си име и паролата си.

Деца

Ние не възнамеряваме да събираме или съзнателно да събираме информация от деца. Услугите ни не са насочени към деца.

Бисквитки и други технологии, които използваме

Използваме “бисквитки” и/или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уебсайта, да проследяваме движението на потребителите и да събираме информация за тях. Това се прави, за да персонализираме и подобрим работата ви с нас.

Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява на вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до бисквитките, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате бисквитките си на ниво браузър. Изборът да деактивирате бисквитките може да възпрепятства използването на определени функции.